Over de Brabantse Energie Alliantie

/Over de Brabantse Energie Alliantie
Over de Brabantse Energie Alliantie 2018-03-30T18:33:39+00:00

Op 1 juni ondertekenden 16 partijen de intentieverklaring om samen de Brabantse Energie Alliantie te vormen. Daarin staan de doelen die samen bereikt gaan worden. Brabant naar minimaal 14% duurzame energie in 2020 en 100% duurzame energie voor 2050. Dit door duurzame opwek en een besparing van minimaal 1,5% per jaar. Een grote uitdaging, zeker in de wetenschap dat sommige ondertekenaars de lat hoger hebben gelegd en nog eerder energieneutraal willen zijn.

Doelen

De Brabantse Energie Alliantie heeft twee doelen:

Versnelling

Manieren om de versnelling te realiseren:

  • Nieuwe projecten genereren
  • Bestaande projecten ondersteunen
  • Kennisuitwisseling

Strategie voor de toekomst

Voor het behalen van de doelstelling van 14% duurzame energie in 2020 moeten alle zeilen bijgezet worden. Wanneer dit doel bereikt wordt moet er na 2020 nóg 86% duurzame energie opgewekt worden. Dit vraagt om strategische keuzes, die samen met alle partijen die het verschil kunnen maken in de transitie in Brabant gemaakt moeten worden. Bijvoorbeeld: Wat is de rol van biomassa in de energietransitie? Hoe om te gaan met de gasloze wijk?

Actietafels

Binnen thema gerelateerde Actietafels wisselen bestaande en nieuwe partners binnen de Alliantie kennis uit en ontwikkelen gezamenlijk (nieuwe) projecten die bijdragen aan het versnellen van de energietransitie in Brabant.

Faciliterende tafels

Faciliterende tafels zijn erop gericht om producten en diensten te ontwikkelen die projecten uit de Actietafels ondersteunen en helpen tot een succes te maken. Bijvoorbeeld op het gebied van projectontwikkeling, monitoring en financiering.

BEA Secretariaat

Het BEA Secretariaat is het eerste aanspreekpunt van de Alliantie. Verbindt partijen in Brabant op relevante onderwerpen in Actietafels en Faciliterende tafels en vormt daarnaast de verbinding tussen de tafels onderling en richting de bestuurders binnen de Alliantie.